Avís legal


Termes i condicions de les ulleres d'Assen

 

1. Identificació del titular i informació general

 

Assen Eyewear és el nom comercial de la companyia. Aquests termes i condicions regeixen l’accés i l’ús del lloc webwww.asseneyewear.com(En endavant, el lloc web), detingut per Assen Eyewear (en endavant, Assen), amb Andorra Tax I.D. L-715516-F i adreça corporativa a C Les Feixes 47, Bloc B, 3º1, Andorra, així com els productes i serveis que ofereix Assen al seu lloc web.

 

Assen ofereix aquest lloc web subjecte als termes i condicions actuals. En visitar el lloc web o utilitzar els serveis o aplicacions al lloc web, l'usuari accepta aquests termes i condicions.

 

Els usuaris no han de registrar -se per entrar al lloc web.

 

A través del seu lloc web, Assen ofereix les ulleres de sol dels usuaris de la marca Assen Eyewear.

 

Els termes i condicions que es troben a continuació defineixen els drets i obligacions d’Assen i dels usuaris en el marc del lloc web. Aquests són els únics termes i condicions aplicables a l’ús del lloc web (sense perjudici de determinats serveis sotmesos a termes i condicions específics) i a la col·locació de comandes a través del lloc web i substituir qualsevol altre termes i condicions, deseu -ho per prior Acord per escrit entre Assen i l’usuari.

 

2. Dades de l'usuari i conducta al lloc web

 

L’usuari serà responsable de mantenir la confidencialitat de les dades i la informació proporcionades i de limitar l’accés al seu ordinador i les claus d’accés per tal d’evitar els usos no autoritzats.

 

Si l’usuari té motius per creure que les seves dades s’han posat a disposició d’un tercer o que han estat o poden ser utilitzats sense la seva autorització, l’usuari ha d’informar -se immediatament a Assen.

 

L’usuari comprovarà que les seves dades siguin correctes i informin a Assen en cas de variació i/o modificació de la informació proporcionada durant el procés de compra.

 

3. Comandes i Condicions de venda

 

L’objectiu de l’oferta de productes i serveis a través del lloc web d’Assen és la compra d’ulleres de sol de la marca Assen Eyewear per part dels usuaris.

 

Només els usuaris de més de 18 anys poden fer una comanda amb assenes assen.

 

Des del lloc webwww.asseneyewear.com, Assen enviarà comandes a qualsevol part del món.

 

Per fer qualsevol comanda a través del lloc web, l’usuari ha d’omplir prèviament un formulari de compra. Les dades incloses en el formulari de compra són necessàries per gestionar la vostra comanda de compra.

 

4. Preu, mitjà de pagament i codis de descompte

Un cop finalitzat el formulari, l’usuari pagarà la comanda mitjançant els mitjans de pagament especificats al lloc web.

 

Un cop realitzat el pagament, l’usuari rebrà un correu electrònic que confirma la comanda. Aquest correu electrònic inclourà un resum dels articles adquirits, el tipus de lliurament sol·licitat i l’adreça de lliurament.

 

Si hi ha algun problema en el moment del pagament, l'usuari rebrà un missatge automàtic que indiqui l'existència d'un error de pagament. La vostra comanda no es processarà fins a la finalització completa del pagament.

 

Els preus dels Serveis s’indiquen en euros (€) i inclouen impostos i despeses de manipulació i lliurament, la quantitat que s’especificarà en el moment de la confirmació final de cada comanda.

 

Assen pot oferir codis de descompte als seus usuaris de tant en tant. Aquests descomptes només es poden aplicar segons les instruccions especificades per Assen per a cada codi i, en qualsevol cas, només es pot utilitzar un codi per ordre.

L’ús dels codis de descomptes no està disponible amb algunes campanyes i col·leccions promocionals.5. Informació sobre els productes i serveis prestats per Assen

 

Les dades incloses al lloc web en cada descripció dels productes i serveis, amb les seves fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques o vídeos, així com els seus noms comercials, marques comercials o signes distintius de qualsevol descripció, tenen simples finalitats d'informació. Per tant, Assen renuncia a qualsevol responsabilitat derivada d’errors en la informació, però es compromet a fer els seus millors esforços per corregir els esmentats errors o omissions tan aviat com sigui possible després d’haver estat informat.

 

6. Devolucions i dret de retirada

 

6.1 devolucions per defectes de fabricació.

L’usuari pot retornar qualsevol producte amb defectes de fabricació a Assen de forma gratuïta. Tenint en compte la naturalesa dels productes adquirits, l’usuari tindrà 14 dies per notificar a Assen el moment en què es detecti la no conformitat del producte. Qualsevol pèrdua o dany serà a càrrec de l'usuari si no ho notifiquen en el període esmentat.

 

Tornar els productes amb defectes de fabricació no ha de comportar cap cost addicional per a l’usuari.

 

Per tal de formalitzar la devolució, l’usuari ha de contactar amb Assen dins del període donat de 14 dies enviant -nos un missatge (o correu electrònic) a través del formulari de contacte,Citant el producte (s) retornat i adjunt una fotografia i una llista detallada dels defectes observats.

 

Una vegada que Assen hagi rebut el correu electrònic de l’usuari, us informarem entre els 3 i els 5 dies hàbils de si es retornarà o no el producte. En cas de devolució aprovada, Assen informarà a l’usuari de com s’ha de recollir o enviar el producte defectuós a les oficines/magatzems.

 

Els usuaris poden enviar el producte defectuós a:

- Assen Eyewear

CTRA Les FEIXES, 47, URB Les FEIXES, BLOC B, 3º1º,

+376688978

contact@asseneyewear.com

 

Cada producte retornat no ha d’utilitzar -se i tenir totes les seves etiquetes, etiquetes, envasos i, si escau, la documentació i els accessoris originals que van venir amb el producte. Assen es reserva el dret de rebutjar la devolució si l'usuari no compleix aquests requisits.

 

Un cop rebut el producte i els defectes confirmats, Assen donarà a l’usuari l’opció de substituir el producte per un altre idèntic, excepte quan aquesta opció sigui objectivament impossible o desproporcionada per a Assen.

 

En cas d’escassetat en accions que impedeixi la substitució per un producte idèntic, l’usuari pot optar per rescindir el contracte (és a dir, rebre un reemborsament del pagament realitzat) o triar voluntàriament i sol·licitar un altre model que es lliuri.

 

El lliurament del producte idèntic o del nou model escollit per l’usuari, segons sigui el cas, tindrà lloc en els següents 3 a 5 dies laborables des de la data en què Assen confirma la substitució del producte defectuós o l’entrega del nou model.

 

Sigui quina sigui l’opció escollida entre la substitució, l’entrega d’un nou model o la terminació del contracte, l’usuari no incorporarà cap cost addicional.

 

Si l’usuari decideix rescindir el contracte, Assen reemborsarà completament el pagament realitzat per al producte defectuós (inclosos els costos de lliurament).

 

Assen informa als usuaris que el període de reemborsament del pagament realitzat dependrà del mètode de pagament utilitzat per l'usuari per adquirir el producte:

 

- Si l’usuari pagava per targeta de crèdit/dèbit, Assen reemborsarà l’import pagat en els 14 dies naturals des que l’usuari decideixi rescindir el contracte.

 

- Si l’usuari pagat per PayPal, Assen reemborsarà l’import pagat en les 24-48 hores de treball a partir de quan l’usuari decideixi rescindir el contracte.

 

6.2 Retirada.

 

En cas que l’usuari no estigui satisfet amb els productes rebuts en la seva comanda, segons l’acte general sobre protecció del consumidor i l’usuari, l’usuari té catorze (14) dies naturals per retornar la comanda íntegrament o, si es prefereix Pot optar per retornar qualsevol dels productes que formin part de la comanda, que es poden fer sense cap penalització ni la necessitat de donar raons.

 

Tanmateix, l’usuari ha de suportar el cost directe de retornar la comanda a Assen, ja sigui íntegrament o parcialment.

 

Per formalitzar la devolució, l'usuari ha de contactar amb Assen mitjançant el nostrePàgina de contacte. En rebre aquest correu electrònic, Assen instruirà a l'usuari sobre com enviar la comanda a les seves oficines o magatzems.

 

L'usuari pot enviar el producte a l'adreça següent

- Assen Eyewear

CTRA Les FEIXES, 47, URB Les FEIXES, BLOC B, 3º1º,

+376688978

contact@asseneyewear.com

 

Assen no es pot fer responsable de l'empresa de lliurament que l'usuari utilitza per retornar la comanda. En conseqüència, Assen aconsella a l'usuari que sol·liciti la prova de lliurament a l'empresa de lliurament un cop lliurat el producte a les oficines/magatzems d'Assen. D’aquesta manera, l’usuari té la prova que el producte s’ha lliurat amb èxit a Assen.

 

A més, Assen no es farà responsable si l'usuari retorna la comanda a qualsevol adreça diferent de les indicades anteriorment.

 

El cost que suposa la devolució de la comanda (per exemple, els costos de l'empresa de lliurament) serà directament a càrrec de l'usuari.

 

El producte no ha d’utilitzar -se i tenir totes les seves etiquetes, etiquetes, envasos i, si escau, la documentació i els accessoris originals que van venir amb el producte. L’usuari accepta que el producte pot depreciar -se en valor o que Assen pot rebutjar la devolució si l’usuari no actua segons l’instrucció o si el producte està danyat d’alguna manera.

 

Una vegada que Assen verifica que la comanda està en bon estat, Assen reemborsarà l'import complet pagat per l'usuari.

 

Si l'usuari decideix tornar la comanda íntegrament, Assen reemborsarà l'import complet pagat per l'usuari.

 

Assen informa als usuaris que el període de reemborsament de pagaments dependrà del mètode de pagament utilitzat per adquirir el producte:

- Si l’usuari pagava per targeta de crèdit/dèbit, Assen reemborsarà l’import pagat en els 14 dies naturals des que l’usuari decideixi rescindir el contracte.

 

- Si l’usuari pagat per PayPal, Assen reemborsarà l’import pagat en les 24-48 hores de treball a partir de quan l’usuari decideixi rescindir el contracte.

 

En qualsevol cas, Assen reemborsarà l’import pagat el més aviat possible i sempre dins dels 14 dies naturals des de la data, l’usuari comunica la seva decisió de retirar -se del contracte.

 

7. Política d'intercanvi de productes

 

Assen no permet als usuaris intercanviar un producte adquirit per a un altre que s’ofereixi al lloc web.

 

Si l’usuari desitgi intercanviar un producte, haurà d’exercir el seu dret de retirada del contracte de compra, tal com es va establir a la clàusula 6.2, i després procedir a comprar el nou producte.

 

8. Ús del lloc web

 

El lloc web no es pot utilitzar amb finalitats il·legals o finalitats relacionades amb delictes o activitats il·legals de cap tipus.

 

També està prohibit enviar, utilitzar o reutilitzar qualsevol material il·legal, ofensiu, abusiu, indecent, calumniat, obscè o amenaçador o qualsevol material que pugui comportar una infracció de drets d’autor, marques registrades o confidencialitat ser calumniat o ofendre de qualsevol altra manera a tercers, o el contingut dels quals pot contenir virus informàtics, propaganda política, publicitat, missatges de cadena, l’enviament massiu de correu o qualsevol altra forma de correu brossa i, en general, qualsevol altre tipus de molèsties o elements innecessaris.

 

L’usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent, honest i correcte de qualsevol informació o contingut al qual pugui accedir a través del lloc web o a través de llocs web de tercers que pugui entrar a través dels enllaços situats al lloc web i complir en tot moment els principis de bona fe i el compliment de la llei aplicable i dels termes i condicions actuals.

 

L’usuari només pot utilitzar amb finalitats personals qualsevol informació (és a dir, qualsevol missatge, fitxers de so, fotografies, dibuixos, programari i, en general, qualsevol descripció o tipus de fitxer d’ordinador, gràfic, etc.) al lloc web.

 

Així mateix, l’usuari es compromet a no causar danys maliciosos o intencionats que puguin alterar o disminuir el valor del lloc web i no introduir o difondre virus informàtics que puguin provocar alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes que formen el lloc web .

 

Assen, a criteri, es reserva el dret a rebutjar l’accés al lloc web o a cancel·lar les comandes a aquells usuaris que fan un ús il·legal del contingut i/o trencar qualsevol de les condicions que s’estableixen en aquest document.

 

9. Propietat intel·lectual o industrial

 

Els drets de propietat intel·lectual a la pàginawww.asseneyewear.comi el seu codi font, disseny, estructures de navegació i diversos elements que hi ha són la propietat d'Assen, que té el dret exclusiu d'explotar el mateix en qualsevol forma i, en particular, el dret de reproduir, distribuir, comunicar -se públicament i transformar el mateix, d'acord amb El dret espanyol i europeu aplicable.

 

Assen informa que aquesta no és una autorització o una autorització expressa o implícita per utilitzar els drets intel·lectuals i/o industrials o qualsevol altre dret o propietat relacionada que pugui estar directament o indirectament relacionada amb els continguts inclosos al lloc web. Es prohibeix estrictament la reproducció o en part de qualsevol dels continguts del lloc web, fins i tot a través d’un hiperenllaç, sense el consentiment exprés i escrit d’Assen. L'ús no autoritzat d'aquest contingut ha de donar lloc als passius establerts per la llei.

 

10. hiperenllaços

 

Els hiperenllaços inclosos en aquest lloc web poden conduir a llocs de tercers. Assen no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informació o serveis que puguin aparèixer en els llocs. Deixa informació o serveis que es consideraran que Assen ha ofert per a simples finalitats d'informació, que no comporta cap relació, acceptació o suport d'aquest .

 

11. Nullitat parcial

 

Si es declara i nul·la alguna clàusula en els termes i condicions actuals, la resta de les clàusules es mantindrà en plena força i s’han de interpretar d’acord amb l’esperit d’aquests termes i condicions.

 

12. Esmenes

 

La informació que apareix en aquest lloc web és la que s'aplica a la data de la darrera actualització. Assen es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest lloc web i a modificar unilateralment els termes i condicions actuals, la seva política de privadesa i qualsevol altra informació. Totes les modificacions en termes i condicions hauran de entrar en vigor en el moment de la seva publicació en aquest lloc web.

 

13. avisos

 

Totes les comunicacions entre Assen i l’usuari sobre la col·locació de comandes a través del lloc web es faran per escrit d’acord amb els procediments de comunicació establerts en aquests termes i condicions per a cada cas concret.

 

14. Idioma

 

Assen pot traduir aquests termes i condicions, la seva política de privadesa i qualsevol altra norma, polítiques o procediments operatius publicats al lloc web. En cas de conflicte, la versió espanyola prevaldrà.

 

15. Política d’ètica sobre proveïdors

 

Com a empresa de prestigi i fiable, compromesa amb l’objectiu de proporcionar productes d’alta qualitat als usuaris, Assen reconeix la seva obligació de garantir que els proveïdors actuen èticament. Esperem que els nostres proveïdors proporcionin regularment un entorn que protegeixi la salut i la seguretat dels empleats a més dels seus drets humans bàsics.

 

Tots els proveïdors han de complir les lleis i regulacions nacionals sobre l’ocupació, en particular pel que fa a les següents:

 

  • Edat mínima de treball

  • L’ocupació es tria lliurement

  • Salut i seguretat

  • Llibertat d’associació i dret a la negociació col·lectiva

  • Absència de discriminació

  • Absència de tractament dolorós o inhumà

  • Horari de treball

  • Sou

  • Les condicions de treball

 

Assen mai no adquirirà conscientment subministraments de països que no compleixen els principis anteriors. També esperem que els nostres proveïdors segueixin aquests principis per tractar els seus propis proveïdors. A causa de la naturalesa de la cadena de subministrament dels nostres proveïdors no sempre és possible controlar i controlar les condicions de cada individu implicat en la producció dels nostres productes. No obstant això, a mesura que Assen continua creixent, reconeix la importància d’actuar prenent la iniciativa i fent tot el possible per defensar els drets de les persones implicades en la fabricació dels seus productes.

 

16. Llei i jurisdicció aplicables

 

Els termes i condicions generals actuals estan subjectes a la llei d'Andorra. Les parts, en virtut del Royal Legislative Decret 1/2007, del 16 de novembre, aprovant el text consolidat de la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris (Ley General Para La Defensa de Los Consumidores i Usuarios), estaran subjectes als tribunals i als tribunals i als tribunals i als tribunals Tribunals del lloc de residència de la companyia, en aquest cas, Andorra.

 

Així mateix, en virtut del Reglament (UE) núm a la plataforma de resolució de disputes en línia (ODR) que la Comissió Europea ha desenvolupat per resoldre qualsevol disputa derivada dels serveis prestats per Assen.

 

Per accedir a la plataforma ODR podeu visitar el següent enllaç:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

En qualsevol cas, tingueu en compte que Assen va posar a la vostra disposició un formulari de demandant mitjançant el qual l’usuari pot formular una reclamació en relació amb els serveis prestats per Assen.

Galetes

El lloc web utilitza el següent tipus de cookies:

- Cookies publicitàries: aquestes cookies permeten la gestió, el més eficient possible, d’espais publicitaris que l’editor ha inclòs en un lloc web, aplicació o plataforma basada en criteris com el contingut editat o la freqüència a la qual es mostren els anuncis. Aquesta eina permet proporcionar a l'usuari la publicitat adaptada als seus interessos.

- Cookies analítiques: quan l’usuari accedeix a les Webites, aquesta eina recopila informació anònima sobre com les persones utilitzen el lloc i els seus patrons de comportament.

- Cookies en dispositius mòbils:

El lloc web també utilitza cookies i altres dispositius d’emmagatzematge en dispositius mòbils. Els navegadors mòbils també us permeten canviar la configuració de privadesa per tal d’activar o desactivar les cookies. Si voleu modificar les vostres opcions de privadesa, només cal que seguiu les instruccions que proporciona el vostre desenvolupador del navegador per a dispositius mòbils.

- Acceptació de galetes:

En continuar navegant, s’entén que ha acceptat l’ús de cookies per part del lloc web.

Us informem que, si bloquegeu o rebutgeu la instal·lació de cookies, és possible que alguns serveis no estiguin disponibles i, per tant, és possible que no pugueu accedir a determinats serveis o fer ús complet d’aquest lloc web.

Per obtenir més informació, llegiu elGuia sobre l’ús de cookiesde l’Agència de Protecció de Dades espanyoles.